नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘शहर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत साढे ११ हजार स्मार्ट सडक बत्ती जडान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘शहर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत साढे ११ हजार ओटा अत्याधुनिक स्मार्ट सडक बत्ती (स्मार्ट स्ट्रिट लाइट) जडान गरिएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको लागत साझेदारीमा शहरको मुख्य चोकमा चारै दिशामा उज्यालो छर्ने ६७ ओटा अत्याधुनिक हाइमास्ट लाइट जडान गरेको छ ।

+