पेन क्लिनिकमा कस्ता बिरामीको उपचार गरिन्छ ?

हामीकहाँ सामान्यतया कस्तो चलन छ भने सहनै नसक्नेगरी नसताएसम्म कोही पनि बिरामी अस्पताल जाने गर्दैनन् । दुखाइ वा छटपटी बढेपछि मात्र डाक्टरलाई भेट्ने वा अस्पताल जाने गरिन्छ । रोग वा समस्या जेसुकै होस्, दुखाइ सहेर बस्न सकिंदैन ।

+