राईको रक्सी- आराखा

स्थानीय रक्सीको संस्कृति- ३

जसरी किराँत लिम्बूहरूको 'मुन्धुम' मा रक्सीको चर्चा छ, राईहरूको 'मुन्दुम' मा पनि रक्सीबारे चर्चा गरिएको छ।

राईहरूले 'मुन्दुम' भनेर उच्चारण गरे पनि यसको अर्थ लिम्बूहरूको 'मुन्धुम' जस्तै हो — श्रुति परम्परामा आधारित धार्मिक ग्रन्थ, अर्थात् किराँती समाजमा प्रचलित मौखिक ज्ञान।

+