विद्युत प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रको बक्यौता साढे ४३ करोड, 'नतिर्नेलाई कालोसूचीमा'

चितवन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले साढे ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रका अनुसार विद्युत बक्यौताबापतको ४३ करोड ५५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । 

+